08. Lär dig att teckna - Sjukvårdspersonal (ännu ej tillgänglig) - Kursöverblick

Grundkurs i att lära sig teckna, anpassad för sjukvårdspersonal. Till varje kapitel finns minst 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Kursen innehåller även övningar där man får träna på avläsning. Alla videoföreläsningar som innehåller tal är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. Kursen kostar 3.000 kronor. (Kursen är ännu inte tillgänglig - kommer inom kort.)
Kapitel 0 - Introduktion
Information kring kursens upplägg och kursportalens struktur. Möt läraren och få tips på hur du kan arbeta med kursen. Lär dig om aktiv och passiv hand och skillnaden på teckenspråk och Tecken som stöd.
Kapitel 1
Lär dig handalfabetet och träna på bokstavering. Bekanta dig med teckenspråkets handformer och med några vardagstecken samt frågeorden. Lär dig teckna pronomen och träna på tecken i kategorin "Sjuk" och "Känslor". Lär dig färdiga fraser inom sjukvård, som kan vara bra att kunna.
Kapitel 2
Träna på tecken för siffrorna och klockan. Lär dig olika tecken inom kategorin "Tid" och "Kroppen". Lär dig färdiga fraser inom sjukvård, som kan vara bra att kunna.
Kapitel 3
Lär dig att teckna veckodagarna och få information om verb. Träna på hur man använder tecknen för ägoverbet och hjälpverbet "ha". Öva på tecken för färgerna. Lär dig färdiga fraser inom sjukvård, som kan vara bra att kunna.
Kapitel 4
Lär dig teckna skillnaderna mellan en ja/nej-fråga och en frågeordsfråga. Lär dig färdiga fraser inom sjukvård, som kan vara bra att kunna.
Kapitel 5
Lär dig vad genuina- och polysyntetska tecken är för något och träna på avläsning. Få information om lokalisation och om perspektivbyten och rolltagningar. Lär dig färdiga fraser inom sjukvård, som kan vara bra att kunna. Kursen avslutas med en utvärdering.