02. Fortsättningskurs i teckenspråk - Kursöverblick

Fortsättningskurs i svenskt teckenspråk, allmän. Till varje kapitel finns minst 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Kursen innehåller även övningar där man får träna på att avläsa olika döva personer. Alla videoföreläsningar som innehåller tal är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. Kursen kostar 3.000 kronor.
Kapitel 0 - Introduktion
Information kring kursens upplägg och kursportalens struktur. Möt läraren och få tips på hur du kan arbeta med kursen. Här finns även en kort repetition på tips, från grundkursen.
Kapitel 1
Gå in djupare på handalfabetet, lär dig mer kring bokstavering och assimilaition. Repetera handformerna, träna mer på HAPP/HU och träna på tecken inom kategorin "Blandade tecken". Lär dig uttryck inom teckenspråket och träna på negerande och bekräftande satser. Här finns även en massa avläsningsövningar.
Kapitel 2
Repetera tecken för siffror, tid och klockan. Träna avläsning och att själv producera meningar på teckenspråk. Träna på riktade tecken, rolltagning och perspektivbyte. Vi går igenom tecken inom kategorierna "Väder" och "Utomhus" och vi tränar på omskrivningar. Här finns även en massa avläsningsövningar.
Kapitel 3
Lär dig om bekräftande och negerande satser. Träna avläsning och att själv producera meningar på teckenspråk. Vi tränar på deskriptivt och narrativt berättande, vi går igenom betoning och känsla och genuina tecken. Det finns tips på vad man kan tänka på när man tecknar. Lär dig tecken inom kategorin "Sport", "Kroppen" och "Sex & Intimt". Här finns även en massa avläsningsövningar.
Kapitel 4
Repetera frågeordsfrågor och ja/nej-frågor. Träna avläsning och att själv producera meningar på teckenspråk. Träna på att teckna former och lär dig mer om polysyntetiska tecken. Lär dig tecken inom kategorin "Lantbruk" och "Fordon". Här finns även en massa avläsningsövningar.
Kapitel 5
Träna på att själv producera meningar på teckenspråk. Vi går igenom tecken inom kategorin "Länder & Städer" och vi läser om dövhistoria. Vi pratar om lokalisation och om internationella tecken. Träna avläsning med humor på teckenspråk. Här finns även en quiz och en massa avläsningsövningar. Kursen avslutas med en utvärdering.