07. Tecken som stöd i förskolan (ännu ej tillgänglig) - Kursöverblick

Grundkurs i Tecken som stöd till det talade språket, anpassat för pedagoger inom förskolan. Denna kurs är anpassad för att personalen snabbt ska kunna lära sig att kommunicera med tecken i deras arbete. Detta är inte en kurs i teckenspråk. I den här kursen följer vi svenskan grammatik, vi använder rösten och lägger till tecken från det svenska teckenspråket. Till varje kapitel finns mellan 2 och 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Alla videoföreläsningar är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. (Kursen är ännu inte tillgänglig.)
Kapitel 0 - Introduktion
Information kring kursens upplägg och kursportalens struktur. Möt läraren och få tips på hur du kan arbeta med kursen.
Kapitel 1
Lär dig handalfabetet och träna på bokstavering. Bekanta dig med teckenspråkets handformer och med några vardagstecken samt frågeorden. Lär dig teckna pronomen och träna på tecken i kategorin "Familj", "Plagg" och "Väder". I det här kapitlet är vi även på plats i köket. Lär dig att teckna olika meningar som kan vara bra att kunna.
Kapitel 2
Träna på tecken för siffrorna och klockan. Lär dig olika tecken för tid och för tecken inom kategorin "Skola", "Utomhus", "Sport" och "Högtider". Träna på tecknen för ägoverb och hjälpverb och på att presentera dig själv. Lär dig att teckna olika meningar som kan vara bra att kunna.
Kapitel 3
Lär dig att teckna veckodagarna. Öva på tecken för färgerna och inom kategorin "Känslor", "Sjuk" och "Kroppen". Träna på tecken i badrummet. Lär dig att teckna olika meningar som kan vara bra att kunna.
Kapitel 4
Träna på tecken för månaderna och lär dig tecken inom kategorierna "Mat", "Djur", "Yrken" och "Blandade tecken". Lär dig svordomar och träna på tecken att använda om du ska iväg och resa och titta på några olika svordomar. Lär dig att teckna olika meningar som kan vara bra att kunna.
Kapitel 5
Träna på tecken inom kategorin "Internet", "Religion", "Lantbruk" och "Fordon" Lär dig vad teckenspråkets genuina- och polysyntetiska tecken är för något och hur dom ser ut i Tecken som stöd. Titta på olika handalfabet. Lär dig att teckna olika meningar som kan vara bra att kunna. Kursen avslutas med en utvärdering.