10. Fräscha upp din svenska (ännu ej tillgänglig) - Kursöverblick

Kurs i svenska skriftspråket. Kursen ges på svenskt teckenspråk. Att kunna presentera skriven svenska på ett korrekt sätt är idag viktigare än någonsin. Den här kursen riktar sig till dig som är aktiv på sociala medier, har företag eller ett arbete som kräver kommunikation på skriven svenska, eller till dig som söker jobb och vill ge ett gott första intryck i skriftlig form. Kursen ger dig många tips och ideer på hur du kan utveckla ditt skriftspråk. Vi tränar på stavning, synonymer, grammatik och spännande ordspråk som ger dig en stor fördel i skriftlig kommunikation. (Kursen är ännu inte tillgänglig)
Kapitel 0 - Introduktion
Information kring kursens upplägg och kursportalens struktur. Möt läraren och få tips på hur du kan arbeta med kursen.
Kapitel 1
Vi går igenom "skolsvenskan" med grammatik. Vi pratar om stavning, synonymer, särskrivningar och syftningsfel.
Kapitel 2
Vi går igenom olika texttyper - formell och informell svenska och vi tar upp olika ordspråk som kan förgylla det skrivna språket.
Kapitel 3
Att skriva på sociala medier - vad kan man tänka på?
Kapitel 4
Vi går igenom hur man kan skriva ett snyggt CV, personligt brev och jobbansökan.
Kapitel 5
Avslutande kapitel. Vi går igenom vad vi tagit upp i kursen. Kursen avslutas med en utvärdering.