11. Brush up your English (ännu ej tillgänglig) - Kursöverblick

Kurs i engelska skriftspråket. Kursen ges på svenskt teckenspråk. Har du glömt mycket av engelskan du lärde dig i skolan? Vill du fräscha upp dina kunskaper? Då är detta kursen för dig. Vi repeterar engelskan från grunden. (Kursen är ännu inte tillgänglig)
Kapitel 0 - Introduktion
Information kring kursens upplägg och kursportalens struktur. Möt läraren och få tips på hur du kan arbeta med kursen.
Kapitel 1
Hur presenterar man sig på engelska? Olika språk har olika grad av "artighet" i sig. Hur skiljer man på formella och informella hälsningsfraser och uttryck? Vi tränar även på engelska glosor.
Kapitel 2
Minns du hur man böjer verb på Engelska? Vi går igenom detta från grunden. Vi tränar även på engelska glosor.
Kapitel 3
I engelska drar man gärna ihop orden. "It is" blir "it's" och "It is not" blir "it isn't". Vi tränar på detta. Vi tränar även på engelska glosor.
Kapitel 4
Vi tränar på att översätta texter från svenska till engelska. Vi tränar även på engelska glosor.
Kapitel 5
Avslutande kapitel. Vi går igenom vad vi lärt oss i kursen. Vi tränar även på engelska glosor och avslutar med en utvärdering.