11. Sång på teckenspråk (ännu ej tillgänglig) - Kursöverblick

Kom igång med sång på teckenspråk! Inga förkunskaper krävs. Att teckna till musik är något många gillar att göra. Den här kursen ger dig olika tips och ideer för att komma igång med att sjunga på svenskt teckenspråk. Kursen ges på talad svenska och har undertextade föreläsningsvideor. (Kursen är ännu inte tillgänglig)
Kapitel 0 - Introduktion
Information kring kursens upplägg och kursportalens struktur. Möt läraren och få tips på hur du kan arbeta med kursen.
Kapitel 1
Sång på teckenspråk, vad är det?
Kapitel 2
Vi tittar på olika typer av översättningar.
Kapitel 3
Vi pratar om publikkontakt och scennärvaro.
Kapitel 4
Översätt en valfri sång. Få tips, idéer och annan feedback.
Kapitel 5
Avslutningskapitel med kursutvärdering.