13. Bibliotecknet - Teckna med MegaVega (ännu ej tillgänglig) - Kursöverblick

Bibliotecknet är en samlingsplats för sagor, ramsor och sånger med Tecken som stöd. Här får du under 6 månaders tid tillgång till en drös olika videor och PDF-material. Nya videor tillkommer allt eftersom och licensen går att förlänga. (Portalen är ännu inte tillgänglig)
Kapitel 0 - Introduktion
Möt Vega och få tips på hur du kan använda portalen.
Kapitel 1 - Sagor
Här hittar du tecknade, både kända sagor i lite av en egen tappning och även filmer, omgjorda till sagor för barn.
Kapitel 2 - Lekar
Här hittar du olika små lekar med tecken.
Kapitel 3 - Ramsor
Här hittar du olika ramsor med tecken.
Kapitel 4 - Sånger
Här hittar du sånger med tecken.
Kapitel 6 - Love
Lär känna Love och se vad Love och Vega hittar på för någonting.
Kapitel 5 - Lektioner
Här hittar du roliga faktalektioner.