10. Babytecken (ännu ej tillgänglig) - Kursöverblick

Lär dig att teckna med ditt barn. Genom tecken kan du öka ditt barns möjlighet att kommunicera innan talet kommit igång och på så sätt kan man minska frustration hos barnet. I kursen tecknar och pratar vi samtidigt och tränar på tecken, från det svenska teckenspråket, som är bra att kunna när man tecknar med sitt barn. Vi tränar även på att teckna till barnsånger. Till varje kapitel finns en inlämningsuppgift som läraren ger feedback på. Alla videoföreläsningar är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. (Kursen är ännu inte tillgänglig)
Kapitel 0 - Introduktion
Information kring kursens upplägg och kursportalens struktur. Möt läraren och få tips på hur du kan arbeta med kursen.
Kapitel 1
Lär dig teckenspråkets handformer, om aktiv och passiv hand. Titta på hur handalfabetet ser ut. Lär dig om hur det fungerar att använda tecken tillsammans med tal. Lär dig tecken inom kategorierna "Tidiga tecken" och "Mat".
Kapitel 2
Lär dig olika tecken som du kan använda tillsammans med ditt barn. Träna på tecken inom kategorierna "Känslor", "Djur", "Kända figurer", "Saker", "Verb" och "Uttryck".
Kapitel 3
Lär dig olika tecken som du kan använda tillsammans med ditt barn, träna på tecken inom kategorierna "Familj", "Kläder" och "Fordon". Träna på att sätta tecken till barnvisor och sagor. Kursen avslutas med en utvärdering.