05. Tecken som stöd - Fortsättning (ännu ej tillgänglig) - Kursöverblick

Fortsättningskurs i Tecken som stöd. Detta är en kurs för den som redan kan grunderna men som vill träna på fler tecken och att sätta ihop meningar. Till varje kapitel finns minst 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Kursen innehåller även övningar där man får träna på avläsning. Alla videoföreläsningar som innehåller tal är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. (Kursen är ännu inte tillgänglig.)
Kapitel 0 - Introduktion
Information kring kursens upplägg och kursportalens struktur. Möt läraren och få tips på hur du kan arbeta med kursen. Lär dig om aktiv och passiv hand och om skillnaden på Tecken som stöd och teckenspråk.
Kapitel 1
Repetera handalfabetet och träna på bokstavering. Repetera teckenspråkets handformer. Träna på färdiga fraser som kan vara bra att kunna.
Kapitel 2
Träna på tecken för siffrorna och klockan. Lär dig olika tecken för tid. Lär dig färdiga fraser som kan vara bra att kunna.
Kapitel 3
Träna på veckodagarna och på hur man använder hjälpverbet och ägoverbet "ha". Öva på tecken för färgerna. Lär dig färdiga fraser som kan vara bra att kunna.
Kapitel 4
Repetera skillnaderna mellan en ja/nej-fråga och en frågeordsfråga. Träna på meningar med tecken för månaderna och lär dig färdiga fraser som kan vara bra att kunna.
Kapitel 5
Repetera vad genuina- och polysyntetska tecken är för något och träna på avläsning. Få information om lokalisation och om perspektivbyten och rolltagningar. Lär dig färdiga fraser som kan vara bra att kunna. Kursen avslutas med en utvärdering.