01. Grundkurs i teckenspråk - Kursöverblick

Grundkurs för nybörjare i svenskt teckenspråk. Till varje kapitel finns minst 3 inlämningsuppgifter som läraren ger feedback på. Kursen innehåller även övningar där man får träna på att avläsa olika döva personer. Alla videoföreläsningar som innehåller tal är textade och i stor utsträckning anpassade för synskadade. Lärarkontakt genom hela kursen ingår. Kursen kostar 3.000 kronor.
Kapitel 0 - Introduktion
Information kring kursens upplägg och kursportalens struktur. Möt läraren och få tips på hur du kan arbeta med kursen. Läs om aktiv och passiv hand och om att skriva på teckenspråk. Titta på olika teckenspråks-relaterade webbplatser.
Kapitel 1
Lär dig handalfabetet och träna på bokstavering. Bekanta dig med teckenspråkets handformer och med några vardagstecken samt frågeorden. Lär dig teckna pronomen och träna på tecken i kategorin "Familj", "Internet" och "Högtider". Titta på olika videoklipp där döva tecknar med varandra och läs om dövrealia. I det här kapitlet är vi även på plats i köket och du får lära dig mer om aktiv och passiv hand.
Kapitel 2
Träna på tecken för siffrorna och klockan. Lär dig olika tecken för tid och för tecken inom kategorin "Skola och utbildning". Öva på att avläsa teckenspråk. Lär dig några svordomar. Titta på olika videoklipp där döva tecknar med varandra och läs om dövrealia. Träna på att presentera dig själv.
Kapitel 3
Lär dig att teckna veckodagarna och få information om verb på teckenspråk. Träna på hur man använder tecknen HAPP och HU. Öva på tecken för färgerna och inom kategorin "Känslor" och "Sjuk". Titta på olika videoklipp där döva tecknar med varandra och läs om dövrealia. Lär dig tecken att använda kring att läsa karta och resa.
Kapitel 4
Lär dig teckna skillnaderna mellan en ja/nej-fråga och en frågeordsfråga. Träna på tecken för månaderna och lär dig tecken inom kategorierna "Mat", "Djur" och "Yrken". Titta på olika videoklipp där döva tecknar med varandra och läs om dövrealia.
Kapitel 5
Titta lite på genuina- och polysyntetska tecken och träna på avläsning. Träna på tecken inom kategorin "Plagg" och "Religion". Titta på olika videoklipp där döva tecknar med varandra och läs om dövrealia. Kursen avslutas med en utvärdering.